شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1401، صفحه 1-36 شهریور 1401، صفحه 40-1

بسمه تعالی


 

 نشریه علمی دانشجویی صنعت و غذا، به صاحب امتیازی انجمن علمی مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی از سال 1395 شروع به فعالیت نموده است. این نشریه فعال در حوزه‌های مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی می‌باشد و از تمامی علاقمندان در این حوزه دعوت به همکاری می‌نماید؛ درصورت تمایل به همکاری در قسمت تماس با ما یا قسمت ارسال مقاله، درخواست خود را ثبت نمائید.

تماس با ما:

https://foodsj.ut.ac.ir/journal/contact.us

ارسال مقالات:

https://foodsj.ut.ac.ir/author


 

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-36