تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

برای ارتباط بیشتر می توانید با سر دبیر و مدیر مسئول نشریه صنعت و غذا در تماس باشید:

دنیا فرج زاده(سردبیر نشریه صنعت و غذا) :

donya.farajzadeh1379@gmail.com

طه عبدالملکی(مدیر مسئول نشریه صنعت و غذا):

taha.abdolmaleki@ut.ac.ir