تماس با ما

برای ارتباط با مسئول نشریه‌ی صنعت و غذا، با ایمیل زیر در تماس باشید:

زهرا باوفا (سردبیر نشریه صنعت و غذا) :

zahrabavafa99@gmail.com


CAPTCHA Image